facebook
Studium Sztuk Walk i Samoobrony Dju Su
Studium Sztuk Walk i Samoobrony Dju Su
Taktyka walki na podstawie sportów walki

Taktyka samoobrony to celowy, racjonalny, ekonomiczny i planowy sposób prowadzenia walki obronnej, uwzględniający pozion umiejętności i możliwości własnych oraz przeciwnika. Teren i warunki walki warunkują sposób przeprowadzenia obrony a czasem wymuszają określone postępowanie. Należy także nadmienić, iż prawidłowy rozwój duchowy adepta daje szansę na odpowiednią reakcję obronną.

Jednym z czynników mających wpływ na zwycięstwo w walce sportowej lub realnej samoobronie jest taktyka walki, która nierozerwalnie wiąże się z doświadczeniem zdobywanym w czasie walk sparingowych, które przygotowują nas do realnej obrony. Taktyka nie jest czymś co opanowuje się od razu, doskonalenie taktyki to proces wieloletni. Po wielu odbytych walkach sparingowych nabędzie się doświadczenia a tym samym adept nabędzie nowe umiejętności taktyczne. W człowieku ćwiczącym systemy samoobrony wraz z doświadczeniem wytwarza się istota myślenia taktycznego polegająca na zdolności do szybkiego przetwarzania informacji docierających w trakcie walki. Umożliwia to przewidywanie działań przeciwnika a następnie znalezienie drogi do sukcesu.

W systemach samoobrony realnej walki taktykę dzieli się na taktykę w obronie i taktykę w ataku. Generalną zsadą postępowania taktycznego jest wybór optymalnego rozwiązania technicznego maksymalnie wykorzystującego własne możliwości i predyspozycje, przy jednoczesnym ograniczeniu możliwości kontynuacji ataku przez przeciwnika.

W zależności od predyspozycji fizycznych i psychicznych adepta samoobrony, inna jest taktyka walki którą uzyskujemy poprzez odpowiedni program, który jest analizowany i przetwarzany na indywidualną specyficzną technikę obronną.

Ważne jest aby potrafić narzucić przeciwnikowi własny styl walki a jeśli się tego nie da należy dopasować taktykę do postępowania atakującego przeciwnika.

Bardzo dobrym rozwiązaniem taktycznym jest narzucenie własnego tempa walki i zarzucenie przeciwnika technikami. Istnieje wtedy duże prawdopodobieństwo pogubienia się atakującego i popełnienia przez niego błędu, który następnie możemy wykorzystać.

Taktyka przeprowadzania walki zależy od tego z jakim przeciwnikiem walczymy i jak jest przeprowadzony atak. Duże znaczenie ma również czas walki i ilość przeciwników, aby odpowiednio ułożyć plan obrony uwzględniając własną wytrzymałość i odpowiednio dawkować sobie wysiłek aby odeprzeć atak.

Po przeprowadzonych obserwacjach różnych walczących zawodników można zauważyć, że obrona przed atakiem mająca zasadniczy wpływ na zwycięstwo następowała zazwyczaj: W treningu taktyki należy uwzględnić nie tylko przygotowanie techniczne adepta ale również jego przygotowanie psychiczne oraz duchowe, zgodnie z maksymą, że "Walczy się ciałem ale wygrywa głową i duchem".
Musimy wyszkolić w adepcie samoobrony tzw. myślenie operacyjne i taktyczne, szybkie podejmowanie decyzji. Nauczyć go jak ma sobie dawać radę z napastnikami reprezentującymi różne style walki.

Bardzo duże znaczenie ma wyrobienie w ćwiczącym samoobronę umiejętności koncentracji bez względu na warunki w jakich będzie się bronił i walczył oraz samokontrolę emocjonalną. Adept zbyt pobudliwy i nie potrafiący się opanować bardzo szybko może popełnić błąd lub też spowodować bardzo trwałe uszkodzenie ciała przeciwnika.

Przede wszystkim jednak należy potrafić wprowadzać i wykorzystywać elementy zaskoczenia atakującego tak samo w walce sparingowej jak i walce realnej.

Metody osiągnięcia zwycięstwa w samoobronie:
W walce obronnej po wykonaniu kilku ruchów łatwo można zorientować się w słabych i silnych stronach przeciwnika. Rozpoznanie takie można też przeprowadzić w walce w dystansie, kiedy po wykonaniu kilku próbnych ataków rękami i nogami obserwujemy reakcję przeciwnika.
do góryStudium Sztuk Walk i Samoobrony Dju Su współpracuje z:

Portal Miasta Knurów    Przegląd Lokalny    Centrum Kultury

Sztuki walki - Zebrzydowice
Polityka prywatności i cookies
Studium Sztuk Walk i Samoobrony Dju Su © 2003-2018
Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie tylko za zgodą autorów.